کتاب: پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از متلب

کتاب: پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از متلب

“پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از متلب” “Digital Image Processing Using Matlab“   نویسندگان: Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins ناشر: Mc Graw Hill India, 2nd edition, 2010   پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از MATLAB، اولین کتابی است...
کتاب: پردازش تصاویر دیجیتال

کتاب: پردازش تصاویر دیجیتال

“پردازش تصاویر دیجیتال” “Digital Image Processing“ نویسندگان: Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods ناشر: Pearson, 4th edition, 2017   اهداف اصلی این کتاب ارائه مقدمه‌ای برای مفاهیم و روش‌های پایه مرتبط با پردازش تصویر دیجیتال و ایجاد اساسی است، که می‌تواند...