انطباق تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا

انطباق تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا

انطباق تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا   مجله تخصصی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مقاله ۱،دوره ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، نویسندگان: مریم افضلی؛ عمادالدین فاطمی زاده؛ #حمید_سلطانیان‌زاده چکیده: تصویربرداری تشدید مغناطیسی تانسور انتشار (DTMRI) یک...
آشکارسازی ناحیه تومور مغزی با استفاده از بخش‌بندی دومرحله‌ای تصاویر MRI

آشکارسازی ناحیه تومور مغزی با استفاده از بخش‌بندی دومرحله‌ای تصاویر MRI

آشکارسازی ناحیه تومور مغزی با استفاده از بخش‌بندی دومرحله‌ای تصاویر MRI   مجله تخصصی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مقاله ۲۸، دوره۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ نویسندگان: سینا توسن؛ ناصر مهرشاد؛ کاظم قائمی چکیده: آشکارسازی دقیق و به‌موقع ناحیه تومور مغزی در...
هر تصویر یک داستان را بیان می‌کند: تولید جملات از روی تصاویر

هر تصویر یک داستان را بیان می‌کند: تولید جملات از روی تصاویر

هر تصویر یک داستان را بیان می‌کند: تولید جملات از روی تصاویر Every picture tells a story: Generating sentences from images   نویسندگان: علی فرهادی، محسن هجرتی، #محمدامین_صادقی Publisher: Springer, Berlin, Heidelberg ۲۰۱۰ چکیده: بشر می‌تواند توصیف های مختصری از تصاویر...
تصدیق برخط امضا با استفاده از ویدئو

تصدیق برخط امضا با استفاده از ویدئو

تصدیق برخط امضا با استفاده از ویدئو   مجله تخصصی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مقاله ۲۹، دوره ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ نویسندگان: بهرام افرا، هادی گرایلو   چکیده: یکی از روش‌های تشخیص هویت افراد، امضا یا دست خط هر فرد می‌باشد. در این مقاله روشی برای...
معیار اطلاعاتی بیزی بهبود یافته برای انتخاب مدل مخلوط

معیار اطلاعاتی بیزی بهبود یافته برای انتخاب مدل مخلوط

معیار اطلاعاتی بیزی بهبود یافته برای انتخاب مدل مخلوط Improved Bayesian information criterion for mixture model selection   نویسندگان:  آرش مهرجو، #رشادحسینی، بابک نجار اعرابی Publisher: Elsevier Journal: Pattern Recognition Letters ۱ January 2016 چکیده: در این مقاله،...