دکتر حمید سلطانیان‌زاده

دکتر حمید سلطانیان‌زاده

“استاد تمام گروه مهندسی پزشکی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران”   تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تهران دکتری بیوالکتریک دانشگاه میشیگان ایالات متحده آمریکا   فعالیت‌های اجرایی: عضویت در...
دکتر رشاد حسینی

دکتر رشاد حسینی

استادیار گروه هوش ماشین و رباتیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق مخابرات دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر دکتری هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی برلین زمینه‌های فعالیت علمی: یادگیری ماشین، پردازش_تصویر  و هوش محاسباتی...
دکتر محمدامین صادقی

دکتر محمدامین صادقی

استادیار گروه هوش ماشین و رباتیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه ایلی‌نویز ایالات متحده آمریکا دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه ایلی‌نویز ایالات متحده آمریکا فعالیت‌های...