بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه فعالیت‌ شاخه‌های دانشجویی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، انتخابات هیئت مدیره شاخه دانشجویی دانشگاه تهران انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۴ و ۵ آذر ۱۳۹۸، از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران (vote.ut.ac.ir) برگزار می‌شود.

کلیه‌ی اعضای شاخه که تا تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ به عضویت انجمن درآمده‌اند، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و در صورت تمایل به عنوان نامزد این انتخابات حضور داشته‌ باشند.

چنانچه تمایل دارید به عنوان نامزد در این انتخابات حضور داشته باشید، لازم است که فرم‌های مربوطه را تا حداکثر دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۹ به آدرس sa.ismvip@ut.ac.ir ارسال کنید.

شاخه، امکانات رسانه‌ای و کانال‌های خود را جهت تبلیغات نامزدها به رایگان در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.