چهارمین کارگاه بین‌المللی پردازش سیگنال (IWSP2019) در تاریخ ۸ اسفند سال جاری در دانشگاه شریف برگزار خواهد شد.
شاخه دانشجویی انجمن پردازش تصویر و ماشین بینایی ایران در دانشگاه تهران نیز افتخار حمایت از این کارگاه را داشته است.
بی‌صبرانه منتظر حضور شما دوستان خواهیم بود.

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام:
http://iwsp2019.ir/