“استاد تمام گروه مهندسی پزشکی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران”

 

تحصیلات:
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تهران
دکتری بیوالکتریک دانشگاه میشیگان ایالات متحده آمریکا

 

فعالیت‌های اجرایی:
عضویت در گروه تخصصی مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

زمینه‌های فعالیت علمی:
مهندسی پزشکی، بازشناسی الگو، پردازش تصاویر پزشکی
مقالات پژوهشی ایشان بیش‌ از ۷۰۰۰بار مورد ارجاع قرار گرفته‌اند.
ایشان یکی از مطرح‌ترین افراد در حوزه پردازش تصاویر پزشکی در دنیا هستند که در
دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مشغول به تدریس و فعالیت‌های پژوهشی می‌باشند.

 

پست الکترونیک:
hszadeh@ut.ac.ir
اطلاعات تکمیلی:
rtis2.ut.ac.ir/cv/hszadeh
en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Soltanian-Zadeh