انویدیا: بازآفرینی یک تصویر با استفاده از سبک تصویر دیگر

انویدیا: بازآفرینی یک تصویر با استفاده از سبک تصویر دیگر

انویدیا الگوریتم جدیدی معرفی کرده است که می‌تواند سبک یا به عبارتی، رنگ و نور یک تصویر را به تصویر دیگری منتقل کرده و از تلفیق آن‌ها، تصویر جدیدی پدید آورد که بسیار واقعی به نظر می‌رسد. این الگوریتم را که FastPhotoStyle نام‌ گرفته است، گروهی از دانشمندان انویدیا و...