یک بلیط مترو در مسکو به طور معمول هزینه ۳۰ روبل (۰.۹ دلار آمریکا) است. اما اکنون فقط ۳۰ حرکت اسکات برای سوار شدن قطار لازم است!
دستگاه بلیط فروشی مترو در “مسکو” از مسافران به جای هزینه‌ی بلیط٬ انجام ۳۰ حرکت اسکات را میپذیرد و به آنها بلیط مجانی می‌دهد.

این دستگاه با استفاده از دوربین تعبیه شده بر روی خود، با تشخیص انسان و نحوه ایستادن او(Human Pose Detection) تعداد اسکات‌ها را می‌شمارد. در این مسئله، محل ایستادن و در نتیجه فاصله از دوربین ثابت و تعریف شده است.

این پروژه از سال ۲۰۱۴ در روسیه در حال اجراست.